“Zastrzyki z muzyki” (“Music injections”) (12.10.2017)

M.A. Aleksandra Bęben (Akademia Muzyczna w Łodzi/Academy of Music in Lodz)

Pabianice City Museum (12.10.2017 10:00 AM)