„Aj waj, śpiewamy” (12.10.2019)

CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL” (Łódź)

(Słowo clil z hebrajskiego oznacza dźwięk, brzmienie)

Powstał w marcu 2003 roku z inicjatywy Agnieszki Najmałowskiej, która po pobycie w Izraelu postanowiła działać na rzecz odradzania się żydowskiej kultury muzycznej w Polsce. Jest jedynym amatorskim chórem żydowskim w Polsce, który tworzą osoby o różnym wyznaniu i pochodzeniu. Celem chóru jest kultywowanie żydowskich tradycji muzycznych oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur. Repertuar obejmuje piosenki w językach hebrajskim, aramejskim, jidysz oraz ladino. Występuje samodzielnie oraz bierze udział w widowiskach artystycznych i uroczystościach związanych ze świętami żydowskimi, uczestniczy też w obchodach rocznicowych związanych z historią Holocaustu. Bierze udział w koncertach skierowanych bezpośrednio do społeczności żydowskiej, a także występuje dla szerokiej publiczności. Chór prowadzi również działalność edukacyjną organizując koncerty przybliżające święta żydowskie i ważne wydarzenia związane z historią Żydów. Koncertował w Polsce i w Niemczech.

MIĘDZYPOKOLENIOWY CHÓR 4 KULTUR DIALOG (Łódź)

Przy Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi od października 2016 roku działa Międzypokoleniowy Chór Czterech Kultur „Dialog”, który ma na celu propagowanie muzyki polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej oraz integrowanie osób w różnym wieku zainteresowanych muzyką czterech kultur.

MAGDALENA SZYMAŃSKA dyrygentka

Absolwentka Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka wydziału Wokalno – Aktorskiego Łódzkiej Akademii Muzycznej. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia muzyki dawnej w Conservatorio di Musica San Pietro a Majella w Neapolu. Obecnie jest kierownikiem artystycznym Stowarzyszenia Śpiewaczego im. S. Moniuszki, dyrygentem Chóru Concordia parafii ewangelickiej w Zgierzu. Jako chórzystka współpracuje z Chórem Filharmonii Łódzkiej, Chórem Kameralnym Vivid Singers w Łodzi oraz Chórem Polskiego Radia w Krakowie.


FOTORELACJA Z KONCERTU