FOTO (15.10.2017)

„Z DAWNYCH DZIEJÓW”

Teresa Kamińska – wiolonczela
Marek Toporowski – klawesyn