„IMPRESJE MUZYCZNE W LIRYCE I SATYRZE”

wieczór autorski
Ryszard Wasilewski – poeta, satyryk

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach (18.10.2017 g. 18:00)