„KOLOROWA MUZYKA”

Warsztaty plastyczne dla małych melomanów
(10.10.2017 – „Studio Mini Forma” Pabianice)