“KOLOROWA MUZYKA”

Warsztaty plastyczne dla małych melomanów
(10.10.2017 – “Studio Mini Forma” Pabianice)