„Muzyka Świata w szpitalu” – koncert dla pacjentów PCM