ZABYTKOWE ORGANY

Instrument ten pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku.

Instrument został zamontowany w kościele ewangelickim w Pabianicach w roku 1976 przez firmę Dymitra Szczerbaniaka przy wykorzystaniu organów (innego budowniczego) z kościoła ewangelickiego w Bralinie.

Instrument posiada dwa manuały i pedał o trakturze mechanicznej (system klap bocznych).

W 1993 roku dokonano wpisu w rejestr zabytków.

Manuał – 4 pełne oktawy + d, e, f
Pedał – 2 pełne oktawy + d

DYSPOZYCJA:

MANUAŁ I:

Flet podwójny 8′
Oktawa 4′
Flet leśny 2′
Mikstura 3-4ch
MANUAŁ II:

Kwintadena 8′
Flet 4′
Kornet 3-4ch

PEDAŁ:

Subbas 16′
Pryncypał fletowy 8′

Połączenia: M I/ped, M II / M I