KONKURSY

W 2014 roku zorganizowany został konkurs plastyczny, którego celem było propagowanie sztuki muzycznej i jej wartości artystyczno – edukacyjnych. Pobudzanie kreatywności dzieci i dorosłych w działaniach artystycznych – muzyczno – plastycznych. Była to również forma zachęty do uczestnictwa w koncertach muzyki poważnej.