Festiwalowy dzwoneczek to prezent od Anity Błochowiak, ówczesnej Poseł na Sejm w RP. Dzwoneczek ten, każdego roku, swoim dźwiękiem otwiera i zamyka festiwal, a dyrektor wprowadziła miły zwyczaj czynienia tego wspólnie z melomanami. Papierowy dzwoneczek ukryty jest w jednym z programów festiwalowych. Kto go znajdzie tuż przed inauguracją, jako przedstawiciel wszystkich melomanów uczestniczy w otwarciu i zamknięciu festiwalu.