Magdalena Hudzieczek – Cieślar              

Z muzyką i śpiewem związana już od dzieciństwa.  

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Wokalno-Aktorski, klasa śpiewu solowego; Podyplomowe: Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej w Łodzi; Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie; Studia Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim; Studia z  Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie; Studia z Logopedii oraz Neurologopedii w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy; Studia Specjalistyczne z Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. 

Ukończyła liczne kursy i warsztaty muzyczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Grecji. Pracowała pod kierunkiem m.in. Helmuta Rillinga, Klesie Kelly, Teresy Żylis-Gary, Nelly Miricioiu. Działalność koncertową rozpoczęła już w czasie studiów śpiewając m. in. z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta” z Niemiec oraz Ewą Jaślar ówczesną harfistką Opery Praskiej. W XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) zdobyła III nagrodę. Rejestrowała występy dla potrzeb Polskiego Radia i TVP. Dokonała gościnnych nagrań. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii, Czechach, Francji, Rosji i we Włoszech. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi artystami. 

Wyróżniona za działalność artystyczną: Rady Miasta Ustroń: „Honorowy Dyplom Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia” (1998)/ „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury” – tytuł gazety „Życie Pabianic”  (2003)/ „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (2010)/ „Sukces Roku” – tytuł  gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany  w ramach podsumowania wyróżniających  się w 2013 roku osób bądź instytucji (2014)/ Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w kategorii „Całokształt działalności” (2015)/ „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” – Rada Powiatu Pabianickiego (2017)/ 1. miejsce w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” i „Ekspressu Ilustrowanego” Człowiek Roku 2017 Województwa Łódzkiego w powiecie pabianickim w kategorii: Kultura (2018)/ Zasłużony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach” – W uznaniu szczególnych zasług na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku  (2018). 

Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń i imprez muzycznych m.in.: Międzynarodowego Festiwalu MUZYKA ŚWIATA w Pabianicach. Powoływana do jury w przeglądach, konkursach wokalnych i recytatorskich. Specjalista z zakresu emisji głosu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Prowadzi klasę śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim. Nauczyciel akademicki w Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Założyła i prowadzi Kameralny Chór INCANTO w Pabianicach.  Dziennikarka. Certyfikowany Coach, Trener, Mówca Johna Maxwella. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu. Animatorka kultury i propagatorka sztuki muzycznej. 

Nie pozostaje także obojętna na potrzeby innych. Jako śpiewaczka, pedagog, terapeuta, dyrygentka pomaga, bierze udział w imprezach charytatywnych, w różnych miastach w Polsce. 

https://www.sopran.voxartis.pl