FOTO (19.10.2017)

Krzysztof Lukas (Polska/Niemcy) – organy